Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Bakgrunnsmusikk og lydreklame

Lyd over IP mockup

Kunden er en butikkjede med butikker spredt over hele landet. Hovedkontoret ønsket å samkjøre butikkenes musikkprofil ved å styre musikken sentralt, samtidig som markedsavdelingen ønsket å spille av lydreklame i butikkene. 


Du kan lese mer om hvor enkelt dette lot seg løse med Lyd over IP produkter ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Inn- og utsjekk på SFO

Adgangskontroll med brikke 

Kunden er Skolefritidsordningen (SFO) på en større barneskole hvor inn- og utsjekk av elever før og etter skoledagen tradisjonelt har vært en tidkrevende og manuell arbeidsoppgave.

Med et adgangskontrollanlegg fra 2N er dette nå en oppgave som hvert enkelt barn løser selv.

Les mer …

Internkommunikasjon i bedrift

2N NetMic 123

Kunden er en operatør innen kollektivtransport som ønsket seg et enkelt, driftssikkert system for internkommunikasjon mellom driftssentral og to oppholdsrom. Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste dette ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

IP-basert lydanlegg på skole

School class 01 trace web

Kunden er en skole som ønsket å bygge ut nettverksinfrastruktur for data inkludert PoE, samt oppgradere et delvis ikke-fungerende og utilstrekkelig lydanlegg. Krav til lydanlegg var opprop til ulike soner innen- og utendørs, automatisk skoleklokke og enkel betjening.

Les mer …

Lagerport i dagligvarebutikk

matbutikk

Kunden er en dagligvarebutikk som ønsket å oppgradere fra en tradisjonell ringeklokke på lagerporten for varelevering, til en løsning som gjorde at de kunne svare og åpne porten uten å måtte gå bak på lageret.

Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste denne oppgaven ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Med mobiltelefonen som svarapparat

Verso med mobil

Kunden er et større borettslag med et prekært behov for å skifte ut eksisterende porttelefonanlegg.

Med en løsning fra 2N har borettslaget nå fått installert et porttelefonanlegg med en minimal investeringsterskel, tilpasset deres budsjett.

Les mer …

Mobil vaktkø med myPBX app

vaktkø myPBX app

Bedriften har satt opp flere vaktnummer for sine kunder og alle bedriftens serviceteknikere bytter på å betjene de forskjellige køene.

Med app på mobil kan de enkelt melde seg inn og ut av køene, og kontakte vaktleder.

Les mer …

Mobilstyrt adgang for festlokale

S18 Dashboard

Nytt brukerscenario:

Kunden er et forsamlingslokale som leies ut til selskap og andre aktiviteter. Deres ønske var et enkelt system for å gi midlertidig tilgang til leietakere uten å måtte administrere nøkkelkort, koder eller tradisjonelle nøkler.

Klikk deg inn på artikkelen for å lese mer om hvordan vi løste dette prosjektet på en unik måte.

Les mer …

Porttelefon i bygård

bygård

Kunden er en bygård med selveierleiligheter i Oslo, hvor et aldrende porttelefonanlegg var modent for utskifting, og hvor det eksisterte en visjon om å velge den mest moderne, fremtidsrettede og sikre løsningen. Blant punktene som kom opp på sameiermøtet var video for økt sikkerhet; anrop til mobiltelefon; valgfrihet for beboere; og kort eller kode for egen adgang.

Du kan lese mer om hvordan produkter fra 2N løste denne oppgaven ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Porttelefon med anrop til 400+ brukere

 Verso sort

Nytt brukerscenario:

Kunden er en større bedrift som ønsket at anrop fra porttelefon ved hovedinngang skal gå direkte til de ansattes mobiltelefon med mulighet for åpning av dør.

Med en Verso IP utstyrt med touchdisplay har man mulighet for inntil 10 000 brukere i samme porttelefon.

Les mer …

Porttelefon med fingeravtrykksleser

Eneboligm2NVideo

Nytt brukerscenario:

Kunden ønsket seg en sikker og enkel hverdag for voksne og barn, og ville derfor ha et state-of-the-art porttelefon- og adgangskontrollanlegg i sin nye enebolig.

Med fingeravtrykkslesere og porttelefon med videoanrop til mobiltelefon løste produkter fra 2N dette prosjektet på en fremragende måte. .

Les mer …

Porttelefon med trådløst svarapparat

Bilde med fon

Kunden er et boligsameie tilrettelagt for beboere i alderen 60+. Et tradisjonelt porttelefonanlegg kunne ikke tilfredsstille utbyggers visjon om å levere en optimal, fleksibel og brukertilpasset løsning. Markedet ble derfor sondert for å finne den beste løsningen.

Med 2N, verdens mest fleksible og integrerbare porttelefonsystem, var det mulig å finne en løsning som fullt ut tilfredsstilte kravene om brukervennlighet, sikkerhet og kvalitet.

Les mer …

Porttelefon og adgangskontroll i villa

villa

Kunden er en villaeier som ønsket et topp moderne, fleksibelt og fremtidsrettet porttelefonanlegg med integrert adgangskontroll for å bruke kort/brikke/mobiltelefon i stedet for tradisjonelle nøkler. Boligen har også en utleieleilighet og en praktikanthybel som skal være en del av denne løsningen.
Du kan lese mer om hvordan porttelefoner, svarapparat og adgangskontroll fra 2N løste dette ved å klikke deg inn på artikkelen.

Les mer …

Porttelefonforvaltning

My2N Remote

Nytt brukerscenario:

Kunden er en eiendomsforvalter med et antall kontorbygg i sin portefølje. Det har lenge eksistert et ønske om å kunne forenkle administrasjonen av porttelefonanlegg på de ulike lokasjonene.

Med IP-baserte porttelefoner fra 2N kan eiendomsforvalterens sentrale systemintegrator administrere samtlige porttelefonanlegg fra en PC tilkoblet internett uavhengig av lokasjon.

Les mer …

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no