Kommunikasjon for i dag og i morgen

 • innovaphone IP-telefoni

   • Enkelt - enkelt i bruk og integrasjon.
   • Skalerbart - i antall brukere og lokasjoner.
   • Driftssikkert - ekstremt robust og driftssikkert

  Et fremtidsrettet kommunikasjonssystem

 • SIKKERHET FRA 2N

   • IP-basert porttelefoni
   • Enkelt og rask installasjon / konfigurasjon
   • Stor fleksibilitet, mange muligheter

  Porttelefonanlegg for alle typer prosjekt

 • Kommunikasjon på tvers

  Løsninger for å kommuniserer mellom systemer:

  IP Analog GSM ISDN

   

 • Tradisjonell telefoni

   • Analoge telefoner med tilbehør
   • ISDN telefoner og ISDN-analog adaptere
   • Kompakte små-sentraler

  Driftssikkert telefon- og koblingsmateriell

 • APPSTYRT LYDVARSLING

    • For nød- og evakueringsvarsling i skoler og andre typer bygg.
    • Kan benyttes som supplement til brannklokkeanlegg.
    • Skalerbart fra 1 høyttaler og oppover.
    • Benytter datanettverk med PoE for signalering og strøm.
    • Unik fleksibilitet:
     • Benytt MOBILAPP for å trigge avspilling av meldinger eller innsnakk.
     • Gjenbruk av eksisterende høyttalere/lydanlegg er mulig.
     • Innendørs og utendørs høyttalere er tilgjengelig.

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

 

Mobiltelefonen / smarttelefon

Dette er en enkel løsning og rimelig dersom mobiltelefonene allerede er anskaffet.

Mobil-app gir den beste funksjonaliteten. Du får med deg tale og ip-telefonens tilleggstjenester med funksjonsknapper, favoritter og presence ut til smart-mobil eller nettbrett. WiFi eller mobildata overfører signalene. Her gjelder de samme forbeholdene som nevnt under Wlan-telefon når det gjelder infrastruktur og sikkerhet.

Se mer om myPBX appen her.

Vanlig GSM mobiltelefon har en dekning avhengig av operatørens mobilnett. Mobiltelefonen og dens mobilnummer er assosiert med en bruker på innovaphone-systemet. Interne og eksterne anrop gjennom innovaphone-systemet vil derfor sendes videre til mobilen, men innovaphone-systemet er avhengig av mobilnettet for å nå mobiltelefonen. Mobilen kan fortsatt ringe ut direkte fra sitt mobilnummer, og avhengig av operatør og app på mobilen, vil innovaphone fange opp denne informasjonen og vise korrekt opptatt/ledig-status. Se mer under mobilintegrasjon.

 

 

 

 

IP65
Dect

er en etablert teknologi med meget høy oppetid og stabilitet. Du må selv sette opp dine egne dect basestasjoner (radio-antenner) som dekker ønsket område. Dect-håndsettene registrerer seg via basestasjonene direkte på innovaphone-systemet. Startinvesteringen i baser og håndsett er større, men driftskostnadene tilnærmet null. Fordi dect-standarden ble etablert før presence med videre ble vanlig, er det svært begrenset hvilken funksjonalitet du har ute på håndsettene ut over tale, samtalehåndtering og telefonbok.

Basestasjonene kobles direkte på det lokale datanettet. Dersom PoE (power over Ethernet) støttes, er det ikke behov for lokale strømforsyninger. Det leveres to typer basestasjoner; IP1202 for innendørs bruk, og IP1202e for utendørs bruk. IP1202e kan suppleres med forskjellige retningsstyrte antenner. Flere basestasjoner kan settes opp for å dekke et større område. Basestasjonene sender ut to radiosignaler, ett for kommunikasjon basene imellom, slik at de kan overføre samtaler seg imellom, og ett signal ut til telefonene. Betongvegger og stålkonstruksjoner begrenser rekkevidden på signalene, så selv om signalene rekker inntil 30 meter i kontorlandskap og 300 meter utendørs, kan den aktuelle rekkevidden være mye kortere. En trenet installatør kan gjøre målinger og sette opp en god dekning. Feilplasserte baser og for tett med baser vil lage mye radiostøy og  begrense rekkevidden.

Hver base kan håndtere fritt antall håndsett, men maksimalt 8 samtidige samtaler pr base. For å øke kapasiteten, øker man antall baser.  Effekten fra basestasjonen mot telefonen tilpasses dynamisk til avstand og radioforhold slik at strålingen holdes på et minimum både fra sender og fra telefon.

Sari-sertifikat er et unikt sertifikat som gjelder pr system. En bedrift med flere lokasjoner knyttes til samme Sari-sertifikat, slik at håndsett kan medbringes mellom lokasjonene og automatisk logge seg på egen bruker uavhengig av lokasjon.

Du kan velge mellom forskjellige håndsett og mye tilbehør som beltefeste, skinnveske, øreplugg (3 mm uttak) og multi-ladere. Av håndsett finnes følgende typer:

 • IP64 Driftssikker og rimelig telefon med farge-display.
 • IP65 Stort fargedisplay, Bluetooth og vibrasjon.
 • d81 Robust, støtsikker telefon med fargeskjerm. (Ascom-brand)
 • d81Ex Godkjent for eksplosjonsfarlig område, ellers lik d81
IP64
IP65
IP 64 IP 65 d81 / d81Ex IP1202

 

Se produktoversikt på webshop, eller les mer:

Wlan

Wlan har tatt med seg hele datateknologien og alle dens muligheter for presence og annen ekstra funksjonalitet helt ut til håndsettene. Også her registrerer håndsettene seg direkte på innovaphone-systemet. Håndsettene benytter samme aksesspunkter (radio-antenner) som det trådløse datanettet som mange allerede har installert. Så selv om håndsettene er dyrere enn dect-håndsett, blir ofte tilleggsinvesteringen lav så lenge aksesspunktene allerede er på plass. Det er imidlertid tre forhold man må være oppmerksom på:

 • Mange rimelige aksesspunkter er designet for bærbare datamaskiner som befinner seg i ro, og dermed signalerer kun mot ett aksesspunkt av gangen.. En trådløs telefon er ofte på vandring. Samtalen skal derfor hoppe fra ett aksesspunkt til et annet uten brudd i samtalen. Dersom managementet for aksesspunktene ikke er laget for dette, vil brudd i samtalen oppleves.
 • Batteriforbruket er mye høyere på en Wlan-telefon enn på en dect-telefon. For å kompensere for dette er det etablert forskjellige strømsparings-teknikker. For at disse skal fungere tilfredsstillende, må de også være støttet av aksesspunktet. Hyppigge hopp mellom aksesspunkt vil også bruke ekstra strøm.
 • Wlan-telefonen kan også logge seg på innovphone-systemet fra utsiden av bedriften, over Internett. Forutsetningen for at dette skal kunne gjøres, er det er åpnet for dette i innovaphone og i brannmuren. Dette medfører selvsagt også en sikkerhetsrisiko som det må tas høyde for av kyndig personell.l

Et godt fungerende Wlan-system forutsetter aksesspunkter (antenner) med et management-system som kan håndtere "hand-over". Dvs at de kan overføre en pågående samtale fra ett aksesspunkt til et annet uten samtalebrudd.

IP62 er et brukervennlig håndsett med stor batterikapasitet som kan benyttes mot mange forkjellige nettverk og VoIP-systemer i tillegg til innovaphone:IP63

 • Fargeskjerm
 • Batteri: 15 timers taletid eller 100 timers standby når skjermsparer er aktivert.
 • Wlan-nett: 802.11 a/b/g/n
 • SIP og H323, codec: G.711, G.729 (komprimert tale) og G.722 (bredbånds-codec med hi-fi-kvalitet)
 • For tilbehør, kan samme tilbehør benyttes som for IP63

Se ellers webshop og datablad.

 

Utvalgte løsninger

IP PBX - VoIP kommunikasjonsystem

innovaphone IP-PBX eller skyPBX er et kraftfullt og sofistikert VoIP telefonsystem for bedrifter og organisasjoner. I tillegg til alle de telefonfunksjonene man forventer av et moderne telefonsystem, har innovaphone PBX også en perfekt integrert system for Unified Communication (samordnet kommunikasjon).

Systemet er enkelt å ta i bruk og tilgjengelig fra enhver type arbeidsplass og plassering.

Porttelefoner

S18 Dashboard banner verso display 1600x713

Et porttelefonanlegg skal kontrollere besøkendes adgang, og kan installeres frittstående, eller integreres mot overliggende systemer for telefoni, videoovervåkning og adgangskontroll. I produktseriene Verso, Base, Force, Uni og Safety finnes det produkter for de aller fleste behov med hensyn til funksjonalitet, kapslingsgrad, vandalsikkerhet og design. Primært er IP kommunikasjonsteknologien som benyttes, men enkelte modeller leveres også med analog teknologi.

Mobil løsning

For mange brukere, vil en smartmobil være en foretrukket løsning, enten det er BYOD eller arbeidsgivers telefon.

Ved å koble opp smartmobil/nettbrett mot innovaphone-systemet, får den ansatte tilgang til app med arbeidsgivers kommunikasjonsplattform. Mobiltelefonen er en endeterminal, funksjonaliteten produseres av det bakenforliggende systemet.

GSM gateway

GSM gatewayer, også kalt GSM-adaptere brukes for å koble Sip-linjer, analogt utstyr eller ISDN-linjer til mobilnettet. Mobilnettet kan være den primære linjen eller backup-linje for Voip-systemer, analoge apparater og sentraler. Dette brukes mye i maritime miljøer og steder der kablet bredbånd ikke er tilgjengelig. Det brukes også for ekstra backup.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no